EAM S Jaishankar, Union Minister Meenakshi Lekhi Offer Prayers At Delhi’s Sri Vinayak Mandir

EAM S Jaishankar, Union Minister Meenakshi Lekhi Offer Prayers At Delhi’s Sri Vinayak Mandir. In Pics